Strattera Caps 28 X 25mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op bestelling

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Ja

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Kinderen < 70 kg

  • Startdosis: 0,5 mg/kg gedurende min. 7 dagen
  • Onderhoudsdosis: 1,2 mg/kg/dag

Kinderen > 70 kg

  • Startdosis: 40 mg gedurende min. 7 dagen
  • Onderhoudsdosis: 80 mg /dag
  • Max. 100 mg /dag

Toedieningswijze

  • 's ochtends tijdens of buiten de maaltijd innemen
  • OF verdelen over 2 innames: 's morgens en in de late namiddag of vooravond
Indicatie

ADHD

  • Bij kinderen vanaf 6 jaar, adolescenten en volwassenen
  • In het kader van een globale therapeutische aanpak
Contra indicatie

Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen.
Atomoxetine mag niet gebruikt worden in combinatie met mono-amine-oxidase inhibitoren (MAOI). Atomoxetine mag niet gebruikt worden binnen de twee weken na stopzetting van een behandeling met MAOI. De behandeling met MAOI mag niet ingesteld worden binnen de twee weken na stopzetting van atomoxetine.
Atomoxetine mag niet gebruikt worden bij patiënten met nauwehoekglaucoom omdat het gebruik van atomoxetine in klinische studies in verband werd gebracht met een verhoogde incidentie van mydriasis.
Atomoxetine mag niet worden voorgeschreven bij patiënten met ernstige cardiovasculaire of cerebrovasculaire stoornissen ( Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik - Cardiovasculaire effecten). Ernstige cardiovasculaire stoornissen zijn onder andere ernstige hypertensie, hartfalen, occlusieve artheriopathie, angina pectoris, hemodynamisch significante aangeboren hartafwijking, cardiomyopathie, myocardinfarct, potentieel levensbedreigende aritmieën en kanalopathieën (aandoeningen veroorzaakt door disfunctioneren van ionenkanalen). Ernstige cerebrovasculaire stoornissen zijn o.a. cerebrale aneurysma en cerebrovasculaire aanvallen.
Atomoxetine dient niet gebruikt te worden bij patiënten met feochromocytoom of een voorgeschiedenis van feochromocytoom ( Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik - Cardiovasculaire effecten)

Details
CNK2322550
FabrikantenEli Lilly
Breedte73 mm
Lengte96 mm
Diepte25 mm
Verpakkingshoeveelheid28
Bijsluiter