Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Bornem Pharma

Boomstraat 7

2880 Bornem

Hoofdapotheker: Kevin Bulkmans

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0465495476

Machtigingsnummer APB: 120702

Telefoonnummer: 03 889 05 68


Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA